Polityka prywatności

Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

Zastrzeżenia prawne
Właścicielem i operatorem strony internetowej pod adresem www.godimex.pl i www.godimex.pl/sklep („Strona”) jest Godimex Adam Górzyński z siedzibą w Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41 (dalej: „Godimex”).

1. Warunki korzystania ze Strony

1.1. Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
1.2. Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na Stronie.
1.3. Użytkownik może korzystać z utworów czy baz danych zawartych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Godimex , kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Strony w całości lub we fragmentach.

2. Wyłączenie odpowiedzialnośc

i
2.1. Strona ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji o towarach i usługach świadczonych przez Godimex
2.2. Dane publikowane na Stronie mają charakter handlowey i stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2.3. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Firma Godimex nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.
2.4. Informacje o dostępności towarów, zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego produktu może udzielić wyłącznie biuro i sklep pod nr. tel 22 7562384, 600038620, 600034142.
2.5. FPP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie Godimex wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.
2.6. W żadnym wypadku Godimex, firmy powiązane z Godimex ani też pracownicy Godimex nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Stronie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.
2.7. Niektóre z linków umieszczonych na Stronie odsyłają do serwerów i stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie, za które Godimex nie ponosi odpowiedzialności. Godimex nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach i stronach internetowych, w szczególności za ich zgodność z prawdą.
2.8. Godimex zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Strony.

3. Polityka ochrony prywatności

3.1. Wypełniając umieszczone na Stronie formularze zapytania lub zamawiając subskrypcję newsletterów, użytkownicy mogą udostępniać Godimex swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te będą przetwarzane przez Godimex, jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z użytkownikami za pośrednictwem Strony oraz poczty elektronicznej, oraz, jeśli został podany numer telefonu i adres, telefonicznie i listownie. W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te mogą być przekazane dla realizacji wskazanych celów innym podmiotom powiązanym z Godimex w Polsce.
3.2. Godimex nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do ich danych oraz prawo żądania ich poprawienia.
3.3. Godimex wykorzystuje odpowiednie technologie oraz wprowadza wewnętrzne procedury w celu utrzymania bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych użytkowników oraz uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do nich. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.
3.4. Godimex wykorzystuje tzw. „cookies” – małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia ze Stroną. Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Stronie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Godimex w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie cookies umieszczanych przez Witrynę nie powinno powodować utrudnień w korzystaniu z większości jej treści. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.